Niedziela, 20 styczeń 2019
Użytkownik: ANONIMOWY
Katowicki Holding Węglowy S.A. LDO [Portal Dostawcy KHW S.A.]

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku, w Portalu Dostawcy KHW S.A. zostanie zablokowana możliwoÂść nawiÂązywania połÂączenia przy wykorzystaniu protokołów SSLv2 i SSLv3 na rzecz protokołu TLSv1.0. Zmiana podyktowana jest względami bezpieczeństwa Państwa danych.

PrzeglÂądarki Internet Explorer od wersji 7 oraz Mozilla Firefox majÂą domyÂślnie włÂączony protokół TLS v1.0 i w takim przypadku nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Dla starszych wersji Internet Explorer należy zmienić ustawienia wg załÂączonej instrukcji.Informacja o Portalu Autoryzowanych Dostawców

Portal Dostawcy jest portalem otwartym, co oznacza, że zarejestrować się w nim może każdy zainteresowany podmiot gospodarczy. Rejestracja następuje na warunkach określonych w formularzu rejestracyjnym.

Portal Dostawcy jest bezpośrednio powiązany z Platformą Aukcyjną KHW S.A.
W postępowaniach aukcyjnych oferty mogą składać wyłącznie Dostawcy zakwalifikowani do PD.
Dostawcy biorący udział w aukcjach zakupowych KHW S.A. przed dniem uruchomienia Portalu Dostawcy zostaną do niego automatycznie przeniesieni wraz z dotychczasową nazwą użytkownika (loginem) i obowiązującymi hasłami. Dostawcy tacy będą jednakże musieli uzupełnić profil w PD o informacje dotyczące oferowanych przez siebie materiałów lub grup materiałowych.
Dostawcy zakwalifikowani do PD mogą brać udział również w aukcjach, prowadzonych w zakresie grup materiałowych, których nie wskazali przy rejestracji.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

Portal Dostawcy KHW S.A. przeznaczony jest do zbierania informacji niezbędnych przy dokonywaniu zakupów doraźnych w trybie aukcji elektronicznych w zakresie materiałów, wyrobów oraz części zamiennych.

Uruchomienie portalu powoduje m.in.:

  • skrócenie czasu trwania procesu wyboru dostawców,
  • zabezpieczenie dostaw od wiarygodnych dostawców w materiały o sprawdzonej jakości, posiadających niezbędne dokumenty, atesty, itp.
  • zwiększenie konkurencyjności pomiędzy dostawcami przy zachowaniu pełnej przejrzystości udzielenia zamówień,
  • maksymalne rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców i zbudowanie systemu umożliwiającego szybką i precyzyjną komunikację z nimi.