Niedziela, 20 styczeń 2019
Użytkownik: ANONIMOWY
Katowicki Holding Węglowy S.A. LDO [Portal Dostawcy KHW S.A.]

Uprzejmie informujemy, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku, w Portalu Dostawcy KHW S.A. zostanie zablokowana możliwoÂść nawiÂązywania połÂączenia przy wykorzystaniu protokołów SSLv2 i SSLv3 na rzecz protokołu TLSv1.0. Zmiana podyktowana jest względami bezpieczeństwa Państwa danych.

PrzeglÂądarki Internet Explorer od wersji 7 oraz Mozilla Firefox majÂą domyÂślnie włÂączony protokół TLS v1.0 i w takim przypadku nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Dla starszych wersji Internet Explorer należy zmienić ustawienia wg załÂączonej instrukcji.Zasady rejestracji oraz kwalifikacji Dostawców w Portalu Dostawcy KHW S.A.

Rejestracja podmiotu (firmy) w Portalu Dostawcy KHW S.A. (PD) realizowana jest on-line za pomocą formularza udostępnionego na stronie PD.

W tym celu Dostawca zobowiązany jest prawidłowo wypełnić i przekazać elektronicznie formularz rejestracyjny dostępny na stronie PD, a także załączyć wymagane dokumenty rejestracyjne.

Dostawca po spełnieniu wyżej wymienionych warunków podlega procesowi weryfikacji w oparciu o dostarczone dokumenty. Po pozytywnej weryfikacji, podmiot wnioskujący uzyskuje status Kwalifikowanego Dostawcy i jest aktywowany przez Administratora PD.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujących potrzebę zmiany danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub przekazania aktualnych oświadczeń lub dokumentów Dostawca zobowiązany jest do ich przekazania na zasadach obowiązujących przy rejestracji.

Dostawca okresowo otrzyma, generowany przez system, komunikat o konieczności zweryfikowania danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, jak również dokumentów do niego dołączonych.

Formularz rejestracyjny